Vzdelávanie

Nie sme zástancami stratégie, ktorú uplatňuje veľké množstvo realitných kancelárií a ktorá spočíva v tom, že noví makléri sú bez zodpovedajúcej prípravy hodení do realitných vôd a ich jedinou úlohou je maximalizácia zisku pre kanceláriu bez väčšieho ohľadu na kvalitu poskytovaných služieb. Z tejto stratégie automaticky plynie zlá povesť realitných kancelárií a veľká fluktuácia maklérov v odbore všeobecne.

Nám však ide o dlhodobú prosperitu a veríme, že náš úspech je a vždy bude založený na naozaj vynikajúcich službách. Trénujeme a vzdelávame našich maklérov pomocou dlhodobo osvedčených vzdelávacích programov tými najlepšími ľuďmi z oboru. Našimi mentormi a lektormi sa preto môžu stať iba ľudia, ktorí sami patrili či patria medzi najlepších realitných maklérov. Nielen vďaka nášmu vzdelávaciemu systému dosahujeme minimálnu fluktuáciu maklérov.

Všetci makléri sú pravidelne vzdelávaní v RE/MAX Akadémii. Tá disponuje širokou škálou tréningov a vzdelávacích programov zostavených tak, aby zapadali do systému kariérneho rastu každého makléra v sieti RE/MAX. Sú zamerané na odborné znalosti a predajné zručnosti maklérov s dôrazom na potreby zákazníka v oblasti nehnuteľností. Makléri skladajú náročné skúšky, na základe ktorých sú certifikovaní.

Môžete sa vzdelávať i prostredníctvom intranetových stánok, kde máte k dispozícii vzdelávacie semináre na rôzne témy. Tieto semináre boli vytvorené pre vlastnú satelitnú televíziu RE/MAX v Severnej Amerike a ostatným regiónom sú k dispozícii formou videonahrávok.